Artenatura

Haljastusprojektid

Istutustöö kavandamise aluseks on haljastusprojekt või istutusjoonis. 

Haljastusprojekt on haljasala kujundamiseks vajalike dokumentide kogum vastavalt projekteerimisnormidele ja -standarditele ning teistele asjakohastele normdokumentidele. 

Istutusjoonis on mõõtkavas haljastuse asendiplaan koos maa-alale projekteeritud haljastuse üksiktaimedega. Haljastusprojektis keskendutakse taimedega kujundamisele ning aidatakse klienti olemasoleva taimestiku täiendamisel

Teenus on kliendile soodsam kui eraaia kujundamise projekti tellimine, mis käsitleb kõiki erinevaid osasid projekteerimisest.

Hea oleks kui klient on laias laastus läbi arutanud selle, mida  aias-hoovialal tegema hakatakse - kas aed on mõeldud ainult iluaiana vaatamiseks, taimede kogumiseks, köögiviljade kasvatamiseks või on tahtmist aias aktiivselt aega veeta - grillida, ujuda, palli mängida, jms; kas peres on lapsi/lapselapsi ja kas lastele oleks vaja oma nurgakest või mängumaja, jne. Esimesel kohtumisel küsib projekti koostaja kohapeal kõiki neid küsimusi, aga läheb kiiremini kui klient on perega ennem arutanud, kes mida koduaiast ootab.

Kliendilt ootame krundi alusplaani olemasolu (paberkandjal või digitaalselt) ja majaprojekti. Haljastuse kohapealt on see oluline, et ära fikseerida mis toast kuhu vaated avanevad, millised väljapääsud majast on. Lihtsama, kuid vähemtäpse haljastusplaani saab koostada ka Maa-ametist pärinevale ortofotole.