Artenatura

Eritingimused

Arte Natura OÜ-l on muinsuskaitse tegevusluba kaitsealuste objektidega töötamiseks, eritingimuste koostamiseks ja projekteerimiseks.

Muinsuskaitse eritingimused koostatakse enne kinnismälestise või muinsuskaitsealal asuva ehitise projekteerimist, ka üld- või detailplaneeringule enne planeeringu algatamist kui planeeringualal asub muinsuskaitseala, kinnismälestis või nende kaitsevöönd. Eritingimuste koostamise vajaduse määrab ja valminud eritingimused kooskõlastab Muinsuskaitseamet.

Eritingimused määravad muinsuskaitselised väärtused projekteeritaval või planeeritaval alal ning säilitamist väärivad struktuurid ja detailid. Samuti sätestatakse, kellega tuleb projekt või planeering kooskõlastada ning milliseid uuringuid (nt arheoloogilisi) tuleb täiendavalt enne ehitamist läbi viia.

Muinsuskaitse eritingimuste maksumus sõltub objekti suurusest, vajalikest uuringutest ja objekti keerukusest. Eritingimuste koostamise raames võib läbi viia väikesemahulisi uuringuid (nt värvisondaaže), kuid suuremas osas tuginevad eritingimused arhiiviallikatele ja kohapealsele vaatlusele.

Muinsuskaitse eritingimuste koostamine võtab aega alates paarist nädalast kuni paari kuuni. Kooskõlastamine võib olenevalt objekti keerukusest lisaks eelnevale aega võtta veel paar nädalat kuni paar kuud.