Artenatura

Tehtud tööd

Siia on grupeeritud aastate kaupa erinevad tehtud tööd, sealhulgas tööd, mille tegemises on osaletud varasemalt töötades AB Artes Terraes.


2019
Luua Metsanduskooli arboristiõppe lõputöö retsensioon Gustav Aasumetsa tööle

2018 
Kastani pst 13 dendroloogiline hinnang
Jaama pst 13 dendroloogiline hinnang

2016

Laane tn 29 detailplaneering

2013-2015 
Erinevad istutusalade kujundused Rakvere linnas
Seminari tänava projektalale jäävate puude hinnang
Luua Metsanduskooli arboristiõppe lõputöö retsensioon Raido Nageli

2013 
Lillepi pargi hoolduskava (vastutav spetsialist Sulev Nurme)
Kalvi mõisa pargi puistu hinnang (koos Sulev Nurmega)
Oru pargi maastikukaitseala kaitsekorralduskava (koos Sulev Nurme ja Heiki Kalbergiga)

2012
Kuressaare Lossipargi muinsuskaitse eritingimused (koos Sulev Nurmega)
Krüüdneri mõisapargi muinsuskaitse eritingimused (koos Sulev Nurmega)
Elva Arbi järve ümbruse puistu ja Nooruse-Pargi tn vahelise puistu üksikpuude hinnang ning hooldussoovitused (koos Sulev Nurmega)

2011
Kärla pargi hoolduskava (koos Sulev Nurmega)
Kurna mõisapargi hoolduskava (vastutav spetsialist Sulev Nurme)

2009
Rakvere haljasalade inventeerimine ja analüüs, ettepanekud rohestruktuuri planeerimiseks (koos Sulev Nurmega)
Õisu mõisapargi heakorrastuse põhiprojekt (koos Edgar Kaare ja Sulev Nurmega)
Õisu mõisapargile dokumenteeriva fotoalbumi koostamine (fotomaterjale jagasid lisaks arhiividele Juhan Maiste, Nele Nutt jt). 
Eesti Kirjandusmuuseumi krundi puistu hinnang (koos Sulev Nurmega)
Muinsuskaitsealuste parkide hooldussoovitused (koos Sulev Nurmega)

2008
Kukruse mõisapargi heakorrastuse põhiprojekt (koos Kaija Koljada ja Sulev Nurmega)
Pärnu vallikääru puistu hinnang (koos Sulev Nurmega)
Lõhavere mõisapargi puistu hinnang  (koos Sulev Nurmega)

2007
Härgla mõisapargi puistu hinnang (koos Sulev Nurmega)