Artenatura

Meist

Arte Natura OÜ loodi eesmärgiga pakkuda maastikuarhitekti teenuseid Virumaa rahvale. Kaunis kant on jäänud äärealaks ja tähelepanu on ka valdkonniti keskendunud pealinnale. Asume Virumaa südames Kreisilinnas Rakveres ja meie esmaseks teeninduspiirkonnaks on Lääne- ja Ida-Virumaa. 

Meie kujundaja on läbinud Luua Metsanduskooli maastikuehituse kursuse ning Tallinna Tehnikaülikooli maastikuarhitektuuri bakalaureuse. Magistriõpingud on hetkel veel pooleli. Kooli kõrvalt on kogunenud ka erialase töö kogemus AB Artes Terraes. Kogemustepagas hõlmab valdkonnasisest tööd alates 2006. aastast ja välisõpinguid Greenwichi Ülikoolis Inglismaal.

Valdavaks suunaks on kujundusprojektide koostamine eraaedadele ja omavalitsuste haljasaladele. Arte Natura OÜ-l on  tegevusluba muinsuskaitsealuste objektidega töötamiseks (eritingimuste koostamine, projekteerimine). Olen huvitatud kaitsealuste alade (nt mõisapargid) väärtuste säilimisest ja heakorrastamisest (tegeleme hoolduskavade ning rekonstrueerimisprojektide koostamisega).

Oman kogemust haljasalade hooldamisel ning keskendun kõrghaljastuse jätkusuutlikule projekteerimisele ja hooldamisele. Teen koostööd pikaajalise kogemusega arboristidega
Peame tähtsaks koostööd haljasalade rajamisega tegelevate ettevõtetega.